NSA nie odpowiedział wczoraj, czy samorządy, które chcą odzyskać podatek od inwestycji przekazanych jednostkom i zakładom budżetowym przed 1 października 2016 r. , mogą złożyć korektę obejmującą tylko wybrany okres, czy muszą scentralizować wszystkie swoje rozliczenia za 5 lat wstecz.
Zamiast uchwały sąd wydał tylko postanowienie o przekazaniu sprawy do rozstrzygnięcia poszerzonemu składowi NSA. W przeciwieństwie do uchwały wyrok siedmiu sędziów nie będzie wiążący dla innych składów sędziowskich.
Nad brakiem rozstrzygnięcia boleją samorządy, które liczyły na korzystne stanowisko i odzyskanie milionów złotych zapłaconego VAT od inwestycji. Pozostaje im trwać w niepewności co do możliwości odzyskania podatku za okres sprzed 1 października 2016 r.