Krajowa Administracja Skarbowa będzie otrzymywać mieszkania od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej.
Taką możliwość wprowadza przygotowany przez ministra finansów projekt rozporządzenia w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości. Z mieszkania lub tymczasowej kwatery będą mogli korzystać mundurowi przeniesieni na stałe do wykonywania zadań w innej miejscowości, z której dojazd do obecnego miejsca zamieszkania jest znacznie utrudniony. Przy czym funkcjonariusz czekający na mieszkanie – do czasu jego otrzymania – powinien mieć możliwość skorzystania z lokalu tymczasowego.
Projekt rozporządzania wskazuje też, że lokum winno znajdować się w miejscowości, do której pracownik został przeniesiony, albo pobliskiej. Takie rozszerzenie ma ułatwić znalezienie mieszkania. Dokument ten określa także normy mieszkalne dla funkcjonariusza oraz każdego członka jego rodziny – od 7 do 10 mkw. Przy czym bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatkowo jedna norma, natomiast samotnemu funkcjonariuszowi powinien zostać przyznany lokal o powierzchni od 14 do 20 mkw.
Projekt rozporządzenia zostawia jednak furtkę w przypadku braku mieszkania o wymaganej powierzchni. Pracownikowi można przydzielić mieszkanie mniejsze, ale tylko jeśli wyrazi on na to zgodę albo wystąpi z wnioskiem o przyznanie takiego lokalu. Przy czym jego przyznanie nie pozbawia prawa do uzyskania w przyszłości większego.
W każdym przypadku podstawą do uzyskania nowego mieszkania m.in. pozyskanego od władz lokalnych, będzie umowa zawarta pomiędzy funkcjonariuszem a kierownikiem jednostki organizacyjnej KAS. To właśnie tam znajdą się zapisy określające zasady korzystania z przyznanego lokalu mieszkalnego m.in. czynsz za jego najem. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2018 r.