Ukazały się drugie już wyjaśnienia resortu finansów dotyczące przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.Najpierw, pod koniec grudnia, fiskus przekazał je do wiadomości Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ono opublikowało je na swojej stronie. Wyjaśnienia były obszerne, z powołaniem się na bogate orzecznictwo i przepisy innych ustaw.
Kto nie miał siły przebrnąć, koncentrował uwagę na końcowym fragmencie. Wynikało z niego, że wprowadzone od 2018 r. zmiany nie oznaczają utraty prawa do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych nauczycieli akademickich, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich (chodzi o nauczycieli, o których mowa w art. 108 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych).
W kolejnych wyjaśnieniach, opublikowanych w ubiegłym tygodniu na stronie Ministerstwa Finansów, czytamy dokładnie to samo. Z jedną tylko różnicą – już bez obszernych fragmentów orzecznictwa.
Wszystko pięknie, ale co się w takim razie zmieniło?
„Nowe rozwiązania oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów mogą wpływać na wyeliminowanie niezgodnego z prawem stosowania 50-proc. kosztów do wynagrodzeń nauczycieli akademickich, w sytuacji gdy nie tworzą dzieł, do których można stosować wskazaną preferencję podatkową” – wyjaśnia fiskus na swojej stronie.
Tyle to wiedzieliśmy już przed nowelizacją. Nie ma dzieła, nie ma prawa do 50-proc. kosztów. Wystarczyło zajrzeć do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. MF samo zresztą przyznaje, że ta generalna zasada nie uległa zmianie.
W takim razie powtórzmy raz jeszcze, dużymi literami: CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO?
„Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołują się do praw autorskich określonych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, których interpretacja należy do resortu kultury i dziedzictwa narodowego, wyjaśnień w tym zakresie powinien także udzielić ten resort” – napisało MF w piśmie opublikowanym na stronie MNiSW.
Ujmijmy to jaśniej i chronologicznie:
● 27 października 2017 r. Sejm uchwala zmianę.
● 20 grudnia Ministerstwo Finansów wyjaśnia (a raczej nie wyjaśnia) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co ma się zmienić w zakresie kosztów uzyskania przychodów nauczycieli akademickich.
● 1 stycznia 2018 r. nowelizacja wchodzi w życie.
● 17 stycznia 2018 r. już na własnej stronie MF zamieszcza komunikat pod tytułem „Nowe przepisy PIT o 50-proc. kosztach nie zmieniają sytuacji nauczycieli akademickich”.
Wciąż aktualne pozostaje odesłanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kto chce się dowiedzieć, po co była ta nowelizacja, niech tam pyta.