Ministerstwo Finansów powinno jak najszybciej doprecyzować przepisy albo wydać objaśnienia podatkowe – apelują eksperci w reakcji na odpowiedź resortu udzieloną naszej redakcji.
Z odpowiedzi tej wynikało, że dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego opłata recyklingowa, obowiązkowo pobierana przy sprzedaży plastikowych torebek jest przychodem. Ale po wpłaceniu jej na rachunek bankowy Ministerstwa Środowiska ryczałtowiec może skorygować (pomniejszyć) przychód. Pisaliśmy o tym w artykule „Ogromny bałagan z foliówkami. Handlowcy omijają fiskusa” (DGP nr 3/2018 r.).
„Z uwagi na fakt, iż konstrukcja ryczałtu nie przewiduje obniżenia przychodu o koszty uzyskania, to zachowanie neutralności rozwiązania nakazuje pozwolić na dokonanie korekty przychodów w miesiącu, w którym dokonano wpłaty opłaty recyklingowej. Korekta ta powinna być dokonana zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz ust. 1e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” – tłumaczyło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wszyscy zapytani przez nas doradcy podatkowi zwracają uwagę na to, że nie wynika to z literalnego brzmienia ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.). W świetle bowiem nowego art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o PIT, opłata recyklingowa jest przychodem zarówno u podatników PIT, jak i u ryczałtowców (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157). Ale kosztem uzyskania przychodu jest tylko u podatników PIT, ponieważ ryczałtowcy nie wykazują kosztów.
– Stanowisko MF zasługuje na aprobatę co do kierunku rozstrzygnięcia problemu, ale nie ma oparcia w treści ustawy – komentuje Marcin Borkowski, radca prawny, doradca podatkowy w Borkowski & Dyszy Tax & Legal Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych sp.k.
Część ekspertów przyznaje natomiast, że stanowisko resortu finansów ma swoje uzasadnienie systemowe i funkcjonalne. Zdaniem Mariusza Przyborowskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Grant sp. z o.o., można by faktycznie przyjąć, że przychodem z działalności gospodarczej jest wyłącznie opłata recyklingowa, która nie zostanie przekazana na rachunek Ministerstwa Środowiska. Przy takim założeniu w momencie wpłaty powinna przestawać być przychodem. – I w tym momencie można by ewentualnie dokonać korekty – przyznaje Mariusz Przyborowski.
Łukasz Kempa z Grant Thornton dodaje, że zachęcałoby to do jak najszybszego uiszczania opłaty recyklingowej.
Ale żeby nie było co do tego wątpliwości, minister finansów powinien zgłosić projekt doprecyzowania przepisów lub wydać objaśnienia podatkowe – uważają eksperci.
W przeciwnym razie – jak zauważa Łukasz Kempa – organy podatkowe zawsze mogą odstąpić od wykładni Ministerstwa Finansów i zacząć stosować wykładnię literalną.
Ekspert dodaje, że najlepiej byłoby, gdyby z przepisów wprost wynikało, że opłata recyklingowa ani nie jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, ani nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.