Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem według liniowej stawki 19 proc. PIT może złożyć roczne zeznanie wspólnie z żoną, jeśli zawiesił działalność gospodarczą i nic na niej nie zarobił – orzekł WSA w Poznaniu.
Fiskus od lat twierdzi, że liniowiec nie ma prawa do ulgi, nawet jeśli zawiesił działalność. Wciąż bowiem ma do niego zastosowanie art. 30c ustawy o PIT. Tak też było w sprawie rozpatrywanej przez WSA w Poznaniu. Podatnik uzyskał w 2014 r. przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw autorskich i chciał je wykazać w zeznaniu składanym wspólnie z żoną (nieuzyskującą żadnych dochodów).
Fiskus nie zgodził się na to, bo podatnik był też przedsiębiorcą i wybrał liniowy PIT. Dla fiskusa nie miało znaczenia to, że od 2013 r. przedsiębiorca miał zawieszoną działalność gospodarczą i nie zarobił na niej ani grosza.
Sąd stanął po stronie podatnika. Zwrócił uwagę na to, że zawiesił on firmę w 2013 r. i rok później nie mógł już nawet potencjalnie uzyskać dochodu. Co innego, gdyby po zawieszeniu działalności uzyskiwał jeszcze przychody (np. jego klienci regulowaliby zaległe zobowiązania). Wówczas niewątpliwie miałby zastosowanie art. 30c ustawy o PIT – wyjaśnił WSA w Poznaniu. Wyrok jest nieprawomocny.
Analogiczny problem dotyczy rozliczających się z dzieckiem. Art. 6 ust. 8 ustawy o PIT uniemożliwia bowiem wspólne rozliczenie, jeżeli do podatnika ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT. Korzystnie dla liniowców rozliczających się wspólnie z dzieckiem orzekł WSA w Łodzi w prawomocnym wyroku z 3 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 772/14 (wyrok jest prawomocny).
ORZECZNICTWO
Wyrok z WSA w Poznaniu z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 837/17.