Przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz zagranicznej firmy, w której wcześniej pracował, nie rozliczy się według stawki liniowej, jeśli ich zakres i przedmiot jest ten sam – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadał programista, który do lutego 2018 r. pracował na etacie w irlandzkiej firmie. Potem wrócił do kraju i założył tu działalność gospodarczą. Kontynuował współpracę z byłym pracodawcą, ale już jako przedsiębiorca, wystawiając faktury. Były to częściowo (choć w mniejszym zakresie) usługi w zakresie programowania oraz usługi zarządzania zespołem i produktem.
Sądził, że będzie mógł wybrać liniową 19-proc. stawkę PIT, bo – jak uważał – nie ma do niego zastosowania zastrzeżenie wynikające z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT. Twierdził, że przepis ten nie ma zastosowania, gdy byłym pracodawcą jest zagraniczna firma niemająca siedziby w Polsce.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jednak, że art. 9a ust. 3 ustawy o PIT nie zawiera żadnego rozróżnienia na pracodawców polskich i zagranicznych. Skoro przynajmniej część usług, które mężczyzna świadczy jako przedsiębiorca, będzie się pokrywać z obowiązkami realizowanymi na podstawie umowy o pracę w Irlandii, to nie może on wybrać liniowej stawki PIT. Musi więc wpłacać zaliczki od dochodu obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej (18 i 32 proc.) – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 23 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.129.2018.2.JŁ