Podatnik, który w trakcie roku wznowił zawieszoną wcześniej firmę, nie rozliczy się ryczałtem, jeśli wcześniej opłacał 19-proc. PIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Przypomniał, że obowiązek złożenia oświadczenia o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, dotyczy także przedsiębiorców, który zawiesili działalność.
Innego zdania był wspólnik spółki komandytowej, który w maju 2018 r. wznowił swoją jednoosobową firmę. W jej ramach szkolił kandydatów na pilotów, a ponadto realizował loty pasażerskie oraz przewoził towary. Mężczyzna przed zawieszeniem firmy rozliczał się liniowo. Twierdził, że po wznowieniu działalności będzie mógł opłacać zryczałtowany PIT. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym przed dniem uzyskania pierwszego przychodu.
Podatnik uważał, że będzie mógł stosować 8,5-proc. ryczałt do przychodów z prowadzenia szkoleń. Wprawdzie opodatkowania ryczałtem nie stosuje się do usług w zakresie edukacji, ale takie wyłączenie nie obejmuje m.in. usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty pilotażu.
Zdaniem przedsiębiorcy skoro on sam świadczy swoje usługi na rzecz szkół, to może skorzystać z 8,5 proc. ryczałtu. Podkreślał też, że w formie ryczałtu będzie mógł rozliczyć przychody, które uzyska jako pilot transportujący pasażerów i towary. Nie będzie też przeszkód, aby jako wspólnik spółki komandytowej nadal rozliczał się według 19-proc. stawki liniowego PIT.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że przedsiębiorca rozliczał się już z fiskusem według stawki liniowej i powiadomił o tym urząd skarbowy. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 4 ustawy o PIT taki wybór wiąże na przyszłość, chyba że do 20 stycznia przedsiębiorca złoży naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Skoro zaś mężczyzna tylko zawiesił swoją firmę i nie złożył takiego oświadczenia do 20 stycz nia, to nadal z wszystkich przychodów musi się rozliczać według 19-proc. stawki liniowej – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.221.2018.2.DS