Przedsiębiorców korzystających z 19-proc. stawki było w ubiegłym roku 50 razy mniej niż wszystkich podatników rozliczających się z fiskusem według skali. Ale zapłacony przez nich podatek był tylko trzy razy niższy od należnego na zasadach ogólnych.
Z danych Ministerstwa Finansów za 2015 r. wynika, że przedsiębiorców rozliczających się liniowo było 502,6 tys. (prawie 28,6 tys. więcej niż rok wcześniej). Wykazali ok. 19,1 mld zł podatku należnego (2,3 mld zł więcej niż w 2014 r.).
Dla porównania, podatników rozliczających się według skali (18 i 32 proc.) było 24,9 mln (100 tys. więcej niż rok wcześniej), a podatek należny wyniósł 59 mld (3,4 mld niż rok wcześniej).
Od dochodu
Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się za 2015 r. niespełna 9,3 mln podatników, czyli podobnie jak za 2014 r.
Jeśli idzie o wykorzystanie ulg, to najwięcej osób (ponad 1,1 mln) odliczyło wydatki na cele rehabilitacyjne (ponad 2,5 mld zł).
Darowizny na cele kultu religijnego odjęło od dochodu ponad 135 tys. podatników PIT. W ten sposób odliczyli oni ponad 149,5 mln zł. Niewiele mniej osób (131,6 tys.) skorzystało z możliwości potrącenia od dochodu darowizn dla organizacji pożytku publicznego. Odjęły prawie 113,9 mln zł.
Ok. 133,7 tys. skorzystało z ulgi na krew (na kwotę ponad 28 mln zł).
Tylko 472 podatników skorzystało z ulgi na nabycie nowych technologii. Odjęły z tego tytułu zaledwie 779 tys. zł.
Od podatku
Podatnicy PIT też mogą korzystać z odliczeń od podatku. W sumie w rozliczeniu za 2015 r. odjęli 56,6 mld zł. Głównie były to składki na ubezpieczenie zdrowotne (50,8 mld zł). Z ulgi na dzieci skorzystało ponad 4,5 mln podatników, odejmując prawie 7 mld zł. W tej kwocie prawie 1,4 mld stanowił zwrot podatku do wysokości zapłaconych składek ZUS.
Niezależnie od odliczenia od dochodu darowizn na organizacje pożytku publicznego podatnicy przekazywali też 1 proc. swojego podatku na te organizacje. W 2015 r. zrobiło tak 13,2 mln osób na kwotę 617,5 mln zł.
Rozliczenia liniowców na tle rozliczeń z PIT / Dziennik Gazeta Prawna