Opodatkowanie e-papierosów uderzy nie tylko w kieszenie palaczy, ale także przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów chcąc łagodzić skutki uszczelniania podatków wychodzi im jednak naprzeciw. Proponuje m.in. niższe stawki podatku i czasowe zwolnienie z obowiązku banderolowania.

„Ustawa ta spowoduje szereg negatywnych skutków zarówno dla producentów płynu do e-papierosów, jak też dla tych, którzy z tych produktów korzystają” – pisze posłanka Anna Wasilewska w interpelacji do Ministerstwa Finansów. Dodaje, że przedsiębiorcy będą zobligowani do przygotowania składów podatkowych, co wymaga dodatkowych nakładów finansowych. W istocie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami poniesionymi przed firmy. Te zobowiązane będą bowiem do banderolowania towaru, a koszty wprowadzenia nowego podatku zostaną najpewniej scedowane na konsumentów. W pierwotnej wersji czasu na przygotowania było niewiele. Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie miały być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r.

„Polscy producenci nie są przeciwnikami wprowadzenia akcyzy na produkty, jednak projekt ten wg nich powinien być wprowadzany stopniowo, uwzględniając możliwości producentów jak i konsumentów. Akcyza na papierosy wprowadzana była etapami, a stawki wzrastały stopniowo, a nie skokowo” pisze posłanka.

Sejm zdecydował. Akcyza od 2019 roku

Rządzący wychodzą jednak naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Projekt noweli w wersji uchwalonej przez Sejm jest ukłonem w stronę przedsiębiorców. Przede wszystkim zgodnie z art. 2 ustawy, do końca 2018 roku towary te zostaną objęte zerową stawką akcyzy. Do tego czasu także nie trzeba będzie oznaczać tzw. liquidów i wyrobów nowatorskich znakami akcyzy. W praktyce zatem nowy podatek zacznie obowiązywać od 2019 roku. W konsekwencji przedsiębiorcy zyskali rok na przygotowanie się do nowych wymogów m.in. w zakresie rejestracji, założenia składu podatkowego czy banderolowania.

Resort w odpowiedzi na interpelację wskazuje na kolejne zmiany mające ułatwić przedsiębiorcom wdrożenie nowych przepisów. Jak informuje Wiesław Janczyk, stawka podatku dla płynu do papierosów elektronicznych została obniżona o 20 gr/1 ml do poziomu 50 gr/1 ml. „Wprowadzono okres przejściowy na założenie składu podatkowego co było szczególnie istotne dla firm, które do tej pory nie działały w branży objętej opodatkowaniem akcyzą i nie posiadają składów podatkowych”- dodaje.

Nowy podatek, nowe obowiązki

W 2019 roku zerowa stawka podatku przestanie obowiązywać, a podatnicy będą musieli naklejać banderole na opodatkowane towary. Jak przyznaje ustawodawca, w przypadku firm będących producentami i importerami papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich zwiększy się ich obciążenie fiskalne na skutek wprowadzenia nowego obciążenia podatkowego, co spowoduje wzrost liczby procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności w zakresie tych wyrobów.

Ustawa definiuje płyn do e-papierosów jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę. Wyroby nowatorskie to zgodnie z brzmieniem ustawy mieszanina zawierająca tytoń lub susz tytoniowy.

W 2019 roku warto będzie zainwestować w skład podatkowy. Jeżeli bowiem liquid do e-papierosów produkowany będzie poza nim, stawka akcyzy wzrośnie dwukrotnie i wyniesie 1 zł za 1 ml. Uchwalona ustawa określa też wysokość stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia. Jeżeli produkcja będzie poza składem podatkowym, to akcyza wyniesie 31,41 proc. trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu.

Odpowiedź na interpelację nr 17351 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym