statystyki

Jak powinno się opodatkować stowarzyszenie i jego oddziały

autor: Łukasz Zalewski11.12.2017, 08:22; Aktualizacja: 11.12.2017, 08:43
Konstrukcja podwójnej osobowości prawnej, tj. zarówno stowarzyszenia, jak i jego terenowej jednostki organizacyjnej, rodzi wątpliwości i rozbieżności na gruncie cywilnoprawnym, jak i podatkowym.

Konstrukcja podwójnej osobowości prawnej, tj. zarówno stowarzyszenia, jak i jego terenowej jednostki organizacyjnej, rodzi wątpliwości i rozbieżności na gruncie cywilnoprawnym, jak i podatkowym.źródło: ShutterStock

PROBLEM: Stowarzyszenie ma osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego (OPP) i jest reprezentowane przez zarząd główny. W jego skład wchodzą jednak terenowe jednostki organizacyjne i ogólnokrajowe jednostki organizacyjne. Jednostki terenowe samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe i samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe i merytoryczne, które w formie papierowej przesyłają do zarządu. Ten z kolei na dzień kończący rok obrotowy sporządza łączne sprawozdanie finansowe. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mające i niemające osobowości prawnej, posiadające odrębne numery NIP i REGON, rozliczają się terytorialnie z urzędami skarbowymi, pełniąc funkcję płatnika (z racji statusu pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w jednostkach pracowników). Zarząd nie ma więc obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek wchodzących w skład stowarzyszenia, a czynności, które wykonuje, mają jedynie charakter techniczny (reprezentacja stowarzyszenia, sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego, merytorycznego, wyliczenie CIT). Czy każda jednostka terenowa wchodząca w skład stowarzyszenia powinna indywidualnie przesyłać dane JPK do swoich terenowych urzędów skarbowych? Czy jednostki terenowe niemające osobowości prawnej same powinny odprowadzać PIT (składać PIT-4R) i przesyłać dane do JPK? Czy stowarzyszenie powinno rozliczać CIT łącznie i składać zeznanie do urzędu skarbowego? ⒸⓅ

● Na pytania DGP odpowiada Izba Skarbowa w Warszawie

Zgodnie z art. 8 ordynacji podatkowej płatnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Tak więc w zależności od tego, kto zawiera umowę o pracę, umowę-zlecenie lub innego rodzaju umowę, od której płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy i wpłacić do urzędu, ten ma obowiązek złożyć po zakończeniu roku do urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby deklarację PIT-4R, w której zostaną wykazane należne i wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z ww. tytułu. Nie ma więc znaczenia, czy jest to stowarzyszenie, czy jego oddziały lub jednostki terenowe, decyduje fakt, kto, oczywiście stosownie do swoich statutowych uprawnień, ma prawo do zawierania ww. umów.

W przypadku podatku CIT, zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, podatnikami są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Tak więc o tym, czy poszczególne jednostki organizacyjne stowarzyszenia są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i mają obowiązek odrębnego sporządzania zeznania CIT-8, decyduje sytuacja prawna tych jednostek określona w statucie, tj. przede wszystkim czy została im nadana osobowość (podmiotowość) prawna. Jeśli tak, to podatnikami zobowiązanymi do składania zeznania CIT-8 są poszczególne samodzielne oddziały (jednostki terenowe), a stowarzyszenie jako odrębny podmiot składa swoje zeznanie, w którym uwzględnia dane własne i ewentualnie tych jednostek, które nie mają podmiotowości prawnej i nie występują jako samodzielne jednostki organizacyjne.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3b, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby prawnej, podatnikami mogą być również jednostki organizacyjne osoby prawnej będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe. Jeśli więc nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 15 ust. 3b, podatnikiem podatku VAT jest stowarzyszenie, które w składanej przez siebie deklaracji (VAT-7 lub VAT-7K) wykazuje przychody i nabycia łącznie dla całej organizacji z uwzględnieniem wszystkich jednostek podległych. W takim przypadku, ponieważ pliki JPK_VAT są składane wyłącznie przez podmioty będące podatnikami VAT, stowarzyszenie powinno złożyć jeden JPK_VAT zawierający dane o wszystkich przychodach i nabyciach stowarzyszenia jako całości.


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane