statystyki

Jak powinno się opodatkować stowarzyszenie i jego oddziały

autor: Łukasz Zalewski11.12.2017, 08:22; Aktualizacja: 11.12.2017, 08:43
Konstrukcja podwójnej osobowości prawnej, tj. zarówno stowarzyszenia, jak i jego terenowej jednostki organizacyjnej, rodzi wątpliwości i rozbieżności na gruncie cywilnoprawnym, jak i podatkowym.

Konstrukcja podwójnej osobowości prawnej, tj. zarówno stowarzyszenia, jak i jego terenowej jednostki organizacyjnej, rodzi wątpliwości i rozbieżności na gruncie cywilnoprawnym, jak i podatkowym.źródło: ShutterStock

PROBLEM: Stowarzyszenie ma osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego (OPP) i jest reprezentowane przez zarząd główny. W jego skład wchodzą jednak terenowe jednostki organizacyjne i ogólnokrajowe jednostki organizacyjne. Jednostki terenowe samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe i samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe i merytoryczne, które w formie papierowej przesyłają do zarządu. Ten z kolei na dzień kończący rok obrotowy sporządza łączne sprawozdanie finansowe. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mające i niemające osobowości prawnej, posiadające odrębne numery NIP i REGON, rozliczają się terytorialnie z urzędami skarbowymi, pełniąc funkcję płatnika (z racji statusu pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w jednostkach pracowników). Zarząd nie ma więc obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek wchodzących w skład stowarzyszenia, a czynności, które wykonuje, mają jedynie charakter techniczny (reprezentacja stowarzyszenia, sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego, merytorycznego, wyliczenie CIT). Czy każda jednostka terenowa wchodząca w skład stowarzyszenia powinna indywidualnie przesyłać dane JPK do swoich terenowych urzędów skarbowych? Czy jednostki terenowe niemające osobowości prawnej same powinny odprowadzać PIT (składać PIT-4R) i przesyłać dane do JPK? Czy stowarzyszenie powinno rozliczać CIT łącznie i składać zeznanie do urzędu skarbowego? ⒸⓅ

● Na pytania DGP odpowiada Izba Skarbowa w Warszawie

Zgodnie z art. 8 ordynacji podatkowej płatnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Tak więc w zależności od tego, kto zawiera umowę o pracę, umowę-zlecenie lub innego rodzaju umowę, od której płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy i wpłacić do urzędu, ten ma obowiązek złożyć po zakończeniu roku do urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby deklarację PIT-4R, w której zostaną wykazane należne i wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z ww. tytułu. Nie ma więc znaczenia, czy jest to stowarzyszenie, czy jego oddziały lub jednostki terenowe, decyduje fakt, kto, oczywiście stosownie do swoich statutowych uprawnień, ma prawo do zawierania ww. umów.

W przypadku podatku CIT, zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, podatnikami są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Tak więc o tym, czy poszczególne jednostki organizacyjne stowarzyszenia są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i mają obowiązek odrębnego sporządzania zeznania CIT-8, decyduje sytuacja prawna tych jednostek określona w statucie, tj. przede wszystkim czy została im nadana osobowość (podmiotowość) prawna. Jeśli tak, to podatnikami zobowiązanymi do składania zeznania CIT-8 są poszczególne samodzielne oddziały (jednostki terenowe), a stowarzyszenie jako odrębny podmiot składa swoje zeznanie, w którym uwzględnia dane własne i ewentualnie tych jednostek, które nie mają podmiotowości prawnej i nie występują jako samodzielne jednostki organizacyjne.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3b, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby prawnej, podatnikami mogą być również jednostki organizacyjne osoby prawnej będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe. Jeśli więc nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 15 ust. 3b, podatnikiem podatku VAT jest stowarzyszenie, które w składanej przez siebie deklaracji (VAT-7 lub VAT-7K) wykazuje przychody i nabycia łącznie dla całej organizacji z uwzględnieniem wszystkich jednostek podległych. W takim przypadku, ponieważ pliki JPK_VAT są składane wyłącznie przez podmioty będące podatnikami VAT, stowarzyszenie powinno złożyć jeden JPK_VAT zawierający dane o wszystkich przychodach i nabyciach stowarzyszenia jako całości.


Pozostało jeszcze 66% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane