Od 1 kwietnia 2018 r. wszystkie firmy, które sprzedają bilety do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i na sale taneczne, będą obowiązkowo wystawiały paragony. I to bez względu na osiągnięty obrót.
Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2018 r. Tak samo jak obecne rozporządzenie (Dz.U. z 2006 r. poz. 2177), nowe będzie obowiązywało tylko przez rok.
Do dotychczasowego katalogu czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych (określonym w par. 4 ust. 2) w przypadku sprzedaży indywidualnym klientom zostaną dodane trzy grupy usług: