Od 1 kwietnia 2018 r. wszystkie firmy, które sprzedają bilety do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i na sale taneczne, będą obowiązkowo wystawiały paragony. I to bez względu na osiągnięty obrót.
Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2018 r. Tak samo jak obecne rozporządzenie (Dz.U. z 2006 r. poz. 2177), nowe będzie obowiązywało tylko przez rok.
Do dotychczasowego katalogu czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych (określonym w par. 4 ust. 2) w przypadku sprzedaży indywidualnym klientom zostaną dodane trzy grupy usług:
- kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
- związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
- w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (obecnie usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego).
Podatnicy, którzy świadczą tego typu usługi, na podstawie przepisów przejściowych będą mogli nadal korzystać ze zwolnienia do 31 marca 2018 r. Potem obowiązkowo będą musieli używać kas fiskalnych.
Resort zakłada, że zmiany te poprawią ściągalność VAT i już w pierwszym roku ich funkcjonowania do budżetu wpłynie z tego tytułu dodatkowo ok. 8,5 mln zł. W kolejnych latach wpływy te będą większe (przy zakupie kasy podatnicy mogą bowiem skorzystać z ulgi i odzyskać 90 proc. jej wartości, maksymalnie 700 zł) i wyniosą co najmniej 12,8 mln zł.
Nieprecyzyjne zapisy
Remigiusz Pytlik, adwokat z EXPERT Spółka Doradztwa Podatkowego wskazuje jednak, że projektowane zmiany nie zostały precyzyjne zapisane. Nie ma bowiem pewności, czy jako usługi wstępu na sale taneczne rozumieć należy tylko wstęp na salę taneczną, czy też pojęcie to obejmuje również np. kursy tańca.
Za takim niekorzystnym stanowiskiem, zdaniem eksperta, może przemawiać interpretacja ogólna ministra finansów z 2 grudnia 2014 r., nr PT1/033/32/354/LJU/14. Mimo że w tym przypadku chodziło o stawkę podatku od towarów i usług, to spór dotyczył tego, co oznacza wstęp. Z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika bowiem, że 8-proc. stawkę dla usług w zakresie rekreacji, ale „wyłącznie w zakresie wstępu”. Dlatego przez wiele lat fiskus twierdził, że preferencja dotyczy tylko biernego uczestnictwa, czyli samego wejścia na siłownię czy do sauny. Jeśli jednak podatnik korzysta ze znajdujących się tam urządzeń i przyrządów, to w takiej sytuacji organy podatkowe żądały VAT według stawki 23-proc.
Dopiero po latach minister finansów w interpretacji ogólnej przyznał, że preferencja dotyczy nie tylko samego wstępu, lecz także aktywnej rekreacji, czyli korzystania z dostępnych tam urządzeń i przyrządów.
Ministerstwo powinno wyjaśnić, czy organizatorzy zajęć, które odbywają się na salach tanecznych, objęci będą obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu – wyjaśnia ekspert.
Powtórzone zasady
Nowe rozporządzenie w pozostałej części będzie zawierało analogiczne przepisy jak to obecnie obowiązujące.
Oznacza to, że tak jak dziś prawnicy, doradcy podatkowi i lekarze będą musieli obowiązkowo stosować kasy fiskalne, jeżeli świadczą usługi indywidualnym klientom. Będą mogli skorzystać ze zwolnienia tylko wtedy, gdy porozumiewać się będą z klientem na odległość lub wyniki ich pracy będą mu przesyłane w ten sposób. Ponadto płatności za ich usługi będą musiały trafić na konto bankowe lub SKOK albo będą musiały zostać uiszczone za pośrednictwem poczty.
W 2018 r. paragony będą musieli wystawiać też m.in. wszyscy fryzjerzy, taksówkarze, mechanicy. Tak samo będzie w przypadku kosmetyczek, a także tych, którzy sprzedają sprzęt fotograficzny, perfumy i wody toaletowe.
W rozporządzeniu pozostanie też dotychczasowy limit 20 tys. zł obrotu pozwalający części przedsiębiorców na zwolnienie z obowiązku stosowania kas.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w konsultacjach.