Resort finansów szykuje specjalne rozwiązanie dla kas fiskalnych, które nie będą działały online. Ich właściciele będą musieli przesyłać szczegółowe informacje o utargu. Może to dotyczyć nawet 600 tys. urządzeń.
Jednolity plik kontrolny (JPK) to zestaw informacji o finansach podatnika, w tym o jego transakcjach. Dziś co miesiąc w trybie JPK duże i średnie firmy przesyłają dane na temat swojego VAT. Od nowego roku JPK będzie już powszechny. I to jest – według resortu finansów – dobry moment, żeby dodać do pliku nową strukturę. Dotyczyłaby ona informacji o transakcjach w sprzedaży detalicznej zawartych w zwykłych paragonach. One też przekazywane byłyby fiskusowi raz w miesiącu.
– Chcemy powiązać wejście nowego rozwiązania z regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych online. Taki obowiązek zostałby nałożony na firmy, które nie zainstalują urządzeń podłączonych do internetu, a będą posługiwały się kasami rejestrującymi transakcje w pamięci urządzenia lub na papierowej rolce – wyjaśnia DGP Wojciech Śliż, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług. Czyli nowa regulacja objęłaby kasy, które nie są w stanie na bieżąco informować o zawieranych transakcjach.