W zależności od momentu otrzymania pożyczki lub kredytu będzie można stosować przepisy obowiązujące przed 2015 r., do końca 2017 r. lub nowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. – potwierdza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Nowelizacja ustawy o CIT, która zacznie obowiązywać od Nowego Roku, wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące finansowania dłużnego. Chodzi o ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie działalności podmiotów powiązanych. Nowe regulacje zakładają m.in., że po przekroczeniu ustawowych limitów do kosztów nie będzie można zaliczać odsetek od kredytów i pożyczek nie tylko od podmiotów powiązanych (tak jak obecnie), ale także od podmiotów niepowiązanych, czyli np. odsetek od kredytów bankowych. Nowe rozwiązania mają zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące finansowania dłużnego – tzw. niedostatecznej kapitalizacji (chodzi o to, że zamiast wnoszenia kapitału do spółki podmiot udziela jej pożyczki, a odsetki od niej może zaliczać do kosztów podatkowych, do określonych limitów).
Dla firm problemem są m.in. przepisy przejściowe.
Zbieg nowelizacji
Zgodnie z nowelizacją do pożyczek i kredytów otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. podatnicy będą mogli stosować przepisy dotychczasowe (art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h ustawy o CIT), ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.
– Z literalnego brzmienia tych przepisów można wyciągnąć wniosek, iż do wszystkich pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2018 r. (a więc także uzyskanych przed nowelizacją, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2015 r.) zastosowanie znajdą regulacje w dotychczasowym kształcie, a więc obowiązujące w latach 2015–2017 – tłumaczy Szymon Kołecki, partner w CSWP. Problem w tym, że w 2015 r. przepisy również były nowelizowane. W efekcie pozwolono na stosowanie do pożyczek otrzymanych przed 1 stycznia 2015 r. zasad obowiązujących przed tą datą. – Styk obu nowelizacji powoduje, że od 1 stycznia 2018 r. obliczanie odsetek od pożyczek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów stanie się dla podatników prawdziwym wyzwaniem – komentuje Szymon Kołecki.
Ministerstwo Finansów na prośbę DGP wyjaśnia, jakie przepisy w jakich okresach należy stosować.
Kiedy jakie przepisy
W przypadku odsetek od pożyczek lub kredytów zaciągniętych przed 1 stycznia 2015 r. w dalszym ciągu zastosowanie mają stare przepisy (obwiązujące przed 1 stycznia 2015 r.), ale nie dłużej niż do końca 2018 r. – tłumaczy resort finansów.
Z kolei w przypadku odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych w latach 2015–2017, w przyszłym roku można jeszcze stosować obecne przepisy (do końca 2017 r.). – Limitem czasowym ich stosowania jest również 31 grudnia 2018 r. – stwierdza MF.
Natomiast do pożyczek udzielonych po 1 stycznia 2018 r. należy stosować nowe rozwiązania, które zaczną obowiązywać za miesiąc.
Ze stanowiska MF wynika ponadto, że zasady rozliczania odsetek od pożyczek zostaną ujednolicone dopiero od 1 stycznia 2019 r. – Od tej daty jedyną metodą stosowaną do ustalenia zakresu wyłączeń odsetek od pożyczek (kredytów) z kosztów uzyskania przychodów będzie ta wynikająca z art. 15c ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. – stwierdza resort.
Trzy regulacje na raz
Jak wskazuje Szymon Kołecki, w skrajnym przypadku może się więc zdarzyć, że w przyszłym roku ten sam podatnik będzie stosował trzy różne regulacje, w zależności od momentu otrzymania pożyczki:
- te sprzed 1 stycznia 2015 r. – do odsetek od pożyczek, w przypadku których kwota udzielonej pożyczki została faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015 r. (w uproszczeniu, obowiązywała wówczas relacja zadłużenia do kapitału zakładowego w stosunku 3:1),
- rozwiązania obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2015 r. do końca 2017 r. – do odsetek od pożyczek, w przypadku których kwota przydzielonego wsparcia została faktycznie przekazana po 1 stycznia 2015 r., ale przed 1 stycznia 2018 r. (w uproszczeniu, obowiązywała wówczas relacja zadłużenia do kapitałów własnych w stosunku 1:1) oraz
- regulacje, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. – do odsetek od pożyczek, w przypadku których pieniądze zostały faktycznie przelane po 1 stycznia 2018 r.
Ekspert przyznaje, że dzięki takiej interpretacji, w 2018 r. nie zmienią się na szczęście „reguły gry” w odniesieniu do pożyczek sprzed 2015 r. Nastąpi to dopiero od 1 stycznia 2019 r. – Kalkulacja odsetek od pożyczek do końca 2018 r. podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych będzie jednak wymagała istotnego nakładu pracy, aby nie pogubić się w gąszczu przepisów – przyznaje Szymon Kołecki.