Od przyszłego roku obowiązywać mają nowe zasady rozliczania w kosztach odsetek i innych wydatków związanych z korzystaniem przez podatników z finansowania dłużnego. Nowe przepisy w wersji, w jakiej zostały uchwalone przez Sejm, są zdecydowanie wyższej jakości niż pierwotny projekt, jednak w dalszym ciągu wymagają kilku poprawek i może Senat je naniesie.
Prace nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych trwają już od kilku miesięcy. Ich zasadniczym celem – jak wynika z uzasadnienia projektu – jest uszczelnienie systemu w zakresie tych podatków. Wobec głosów krytyki i wnoszonych uwag resort finansów, zgodnie z obietnicą, wycofał się z najbardziej kontrowersyjnych propozycji, względnie złagodził proponowane rozwiązania. Jeszcze przed wniesieniem projektu do parlamentu istotnej modyfikacji poddane zostały przepisy dotyczące zasad rozliczania w kosztach odsetek i innych wydatków ponoszonych w związku z korzystaniem z finansowania dłużnego. Bez wątpienia były to zmiany na korzyść, zarówno jeżeli chodzi o poziom obciążeń fiskalnych, jak i konstrukcję samych unormowań. I właśnie jedną z części tych zmian zajmiemy się poniżej, gdyż mimo istotnej poprawy cały czas uchwalone przez Sejm regulacje wymagają dopracowania.
Co nowego