Polskie podmioty dominujące działające w międzynarodowych grupach kapitałowych muszą do końca grudnia – po raz pierwszy – złożyć informację o grupie podmiotów (CBCR, ang. Country-by-Country Report) za 2016 rok.
Dodatkowo wszystkie podmioty działające w grupach kapitałowych, objęte obowiązkiem CBCR, składają także powiadomienie o przygotowywanej w grupie „informacji o grupie podmiotów” (powiadomienie CBC). Przy czym to ostatnie niektórzy składają już drugi raz – tym razem za 2017 rok. Wcześniej, to za 2016 rok, składali do końca października. Przypomnijmy, że te nowe obowiązki wprowadziła ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Większości podmiotów w Polsce (których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym) raport CBCR za 2016 rok musi złożyć do końca grudnia, bo generalnie mają na to zawsze 12 miesięcy, od końca roku sprawozdawczego, którego raport dotyczy. Pozostali, których rok sprawozdawczy nie pokrywa się z kalendarzowym, mają jeszcze czas.
Wczoraj na platformie ePUAP został opublikowany wzór dokumentu elektronicznego raportu CBCR w formie formularza CBC-R. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów jest również dostępna ostateczna wersja wzoru CBC-R (w formacie xsd) wraz z instrukcją jego wypełniania. Raport ten będzie można wysyłać przez system e-Deklaracje od 8 grudnia 2017 r. Warto przypomnieć, że formularz ten nie służy tylko polskiemu fiskusowi – informacje w nim zawarte mają być wymieniane z kilkudziesięcioma innymi państwami. Dlatego należało go ujednolicić, co podkreślają w publikowanym dalej wywiadzie przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Ponadto zapewniają o chęci pomocy i wskazują, że dopiero celowe łamanie prawa przez podatnika powinno być penalizowane. Tłumaczą, że dobrą praktyką jest tryb postępowania przyjęty w przypadku JPK, w którym przed nałożeniem kary stosowane są powiadomienia o błędzie.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU E-DGP >>