Polskie podmioty dominujące działające w międzynarodowych grupach kapitałowych muszą do końca grudnia – po raz pierwszy – złożyć informację o grupie podmiotów (CBCR, ang. Country-by-Country Report) za 2016 rok.
Dodatkowo wszystkie podmioty działające w grupach kapitałowych, objęte obowiązkiem CBCR, składają także powiadomienie o przygotowywanej w grupie „informacji o grupie podmiotów” (powiadomienie CBC). Przy czym to ostatnie niektórzy składają już drugi raz – tym razem za 2017 rok. Wcześniej, to za 2016 rok, składali do końca października. Przypomnijmy, że te nowe obowiązki wprowadziła ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Większości podmiotów w Polsce (których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym) raport CBCR za 2016 rok musi złożyć do końca grudnia, bo generalnie mają na to zawsze 12 miesięcy, od końca roku sprawozdawczego, którego raport dotyczy. Pozostali, których rok sprawozdawczy nie pokrywa się z kalendarzowym, mają jeszcze czas.