statystyki

Jak ewidencjonować przypis należności z tytułu najmu?

autor: Elżbieta Gaździk06.11.2017, 10:50; Aktualizacja: 06.11.2017, 11:17
Przez operację gospodarczą należy rozumieć każde zdarzenie gospodarcze, które ma wpływ na aktywa lub pasywa jednostki, w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w jej księgach rachunkowych

Przez operację gospodarczą należy rozumieć każde zdarzenie gospodarcze, które ma wpływ na aktywa lub pasywa jednostki, w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w jej księgach rachunkowychźródło: ShutterStock

Kto powinien podjąć decyzję o odpisaniu należności przedawnionych? Jak ewidencjonować przypis należności z tytułu najmu? Czyją własnością jest odzież ochronna i jak ją zaklasyfikować? - na te pytania znajdziesz odpowiedź w tekście.

W księgach rachunkowych jednostki budżetowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. W ocenie jednostki nie powinny one figurować, ani też nie powinny być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych czy w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym na podstawie jakiego dokumentu powinno się dokonać odpisania tych należności? Kto powinien podjąć w tej sprawie decyzję – kierownik jednostki czy główny księgowy?

Stosownie do postanowień art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada kierownik jednostki. Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki, co potwierdzają zapisy ust. 2 tego artykułu. Powierzenie tych obowiązków, jak i ich przyjęcie powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.

A zatem w przypadku braku powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej innym pracownikom, jedynym uprawnionym do podjęcia decyzji o odpisaniu należności przedawnionych jest właśnie kierownik jednostki.

Należności przedawnione to należności nieściągalne z powodu upływu czasu. W związku z tym nie mogą być przedmiotem dochodzenia ich na drodze prawnej. A skoro tak, to brak jest uzasadnienia traktowania tych należności jako aktywów jednostki. Potwierdza to definicja aktywów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, w świetle której aktywa to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane