Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest przychodem w momencie jego faktycznego otrzymania – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiło stowarzyszenie, które wynajęło budynek na 20 lat. Kontrahent chce jednak zrezygnować z najmu wcześniej i w związku z tym musi zapłacić karę w wysokości czynszu, jaki pozostaje do końca obowiązywania umowy. Płatność ma nastąpić w ciągu 90 dni od podpisania porozumienia.
Stowarzyszenie chciało się upewnić, że całą tę kwotę może zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania faktury.
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że zasadniczo przychodem związanym z działalnością gospodarczą jest przychód należny, choćby nie został jeszcze faktycznie otrzymany (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Od tej zasady jednak są wyjątki i niektóre przychody z działalności gospodarczej rozliczane są według metody kasowej.
Organ przyznał, że niewątpliwie odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest związane z prowadzoną przez stowarzyszenie działalnością gospodarczą. Trudno jednak uznać, że w tym przypadku mamy do czynienia z wydaniem towaru lub świadczeniem usługi. Podmiot, któremu przysługuje ustalona kwota, nie dokonuje bowiem z tego tytułu żadnego świadczenia na rzecz kontrahenta – zwrócił uwagę dyrektor KIS.
Z tego powodu uznał, że odszkodowanie należy zakwalifikować jako pozostałe świadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. Wobec tego będzie ono przychodem podatkowym w dniu jego faktycznego otrzymania – wyjaśnił.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.336.2017.1.APO