Każda wypłata w naturze podlega opodatkowaniu, bez względu na to, czy pierwotne zobowiązanie było pieniężne czy niepieniężne – wynika z wyroku WSA w Warszawie.Spór w tej sprawie toczyła wspólniczka spółki komandytowej. Wyjaśniła, że zgodnie z umową spółki, występujący z niej wspólnicy będą otrzymywać wynagrodzenie w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Sama nie zamierzała wychodzić ze spółki, ale interesowało ją to, czy powstanie u niej przychód, gdy spółka wypłaci odchodzącym wspólnikom wynagrodzenie w naturze. Liczyła się z tym, ponieważ w spółkach osobowych (a taką jest spółka komandytowa) podatek dochodowy płacą wspólnicy (rozliczają go proporcjonalnie do swojego udziału w zysku).
Jej obawy budził przepis, który mówi, że jeśli podatnik reguluje swoje zobowiązanie świadczeniem niepieniężnym, to musi rozpoznać przychód w wysokości uregulowanego zobowiązania (art. 14 ust. 2e ustawy o PIT). Przepis ten został wprowadzony od 2015 r., żeby położyć kres nieopodatkowanym świadczeniom pod pozorem uregulowania zobowiązania.
Kobieta liczyła jednak na to, że nie znajdzie on zastosowania w jej sprawie, bo w umowie spółki już na samym początku zapisano, że wynagrodzenie będzie wypłacone w udziałach. Uważała, że przychód powstawałby tylko wtedy, gdyby pierwotne zobowiązanie było pieniężne, a spółka nie mogłaby go uregulować w pieniądzu i w zamian wydawałaby np. rzecz lub udziały.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z podatniczką. Stwierdził, że przychód powstaje przy każdym uregulowaniu zobowiązania w formie niepieniężnej. Wskazał, że art. 14 ust. 2e ustawy o PIT nie stawiał żadnych dodatkowych wymogów, jak tylko ten, by wypłata była w naturze.
Z fiskusem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że bez znaczenia jest to, jakie było pierwotne zobowiązanie – pieniężne czy niepieniężne, bo każda wypłata w naturze podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 10 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3304/16.