Przepis, który od 2017 r. miał zmusić przedsiębiorców do płacenia PIT od wynagrodzeń wypłacanych sobie z budżetowych bądź samorządowych pieniędzy, jest dziurawy. Potwierdził to właśnie WSA we Wrocławiu.
Wyrok jest nieprawomocny, ale jeśli NSA przyjmie taką samą wykładnię, to będzie to oznaczać, że istnieje bardzo prosty sposób na obejście obowiązującego od stycznia br. art. 21 pkt 36 ustawy o PIT.
Przypomnijmy, przepis ten został wprowadzony po to, aby opodatkować wynagrodzenia (często wysokie) osób, które otrzymują dotacje (budżetowe, samorządowe) na prowadzenie swojej działalności gospodarczej.