Zwolnienie przysługuje tylko tym podatnikom, którzy otrzymali pieniądze bezpośrednio od instytucji finansującej program, a nie tym, których opłaca jego realizator – przypomniał NSA.
Sprawa dotyczyła stowarzyszenia, które dostało z UE dotację na realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego. Jej beneficjentami byli lekarze rodzinni, zatrudniani na umowy o dzieło i zlecenia. Do ich zadań należały czynności o charakterze naukowo-edukacyjnym.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy ich wynagrodzenia są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 jako finansowane z bezzwrotnej pomocy.