Najemca nie odliczy VAT z faktury zbiorczej wystawionej przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o kobietę, która wynajmowała lokal użytkowy od sześciu jego współwłaścicieli, reprezentowanych przez zarządcę nieruchomości. Na pierwszej fakturze, którą otrzymała, figurowali zbiorczo, jako sprzedawcy usługi, wszyscy współwłaściciele lokalu.
Kobieta obawiała się, że to błąd i że nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego VAT z takiej faktury. Uważała, że zgodnie z art. 15 ustawy o VAT każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest odrębnym podatnikiem i powinna odrębnie dokumentować świadczone usługi.
To oznaczałoby, że powinna dostać od zarządcy nieruchomości sześć faktur, a nie jedną zbiorczą, bo tę fiskus mógłby uznać za wystawioną przez podmiot nieistniejący. To z kolei wykluczałoby prawo podatniczki do odliczenia VAT naliczonego (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Kobieta argumentowała, że wskazuje na to już inna interpretacja – dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 września 2015 r. (nr ITPP1/4512-643/15/AP).
Dyrektor KIS potwierdził obawy podatniczki. Odwołał się do art. 106e ustawy o VAT, z którego wynika, że faktura powinna zawierać m.in. „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”. Faktura powinna też dokumentować rzeczywisty ciąg zdarzeń gospodarczych zarówno pod kątem przebiegu transakcji, jak i podmiotów, które brały w niej udział.
To zaś oznacza, że sprzedawcą usługi najmu będzie każdy współwłaściciel lokalu z osobna, a podatniczka jako najemca powinna otrzymać sześć dokumentów, a nie jeden zbiorczy – wyjaśnił dyrektor KIS.
Dodał, że podstawą opodatkowania na takich fakturach powinna być kwota, która zgodnie z umową przypada na każdego ze współwłaścicieli. Tylko takie faktury dałyby prawo do odliczenia wynikającego z nich VAT.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.370.2017.1.MAO