Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotów nie będzie dotyczył kursów tańca – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Wątpliwości powstały po opublikowaniu projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień w stosowaniu kas fiskalnych. Wynika z niego bowiem, że bezwzględnym obowiązkiem rejestracji obrotu zostaną objęte m.in. usługi wstępu na sale taneczne.
Powstało więc pytanie, czy dotyczy to też organizatorów zajęć, które odbywają się na salach tanecznych. Za tym że taki mógłby być efekt wejścia w życie projektowanego rozporządzenia przemawia wykładnia zawarta w interpretacji ogólnej ministra finansów z 2 grudnia 2014 r., nr PT1/033/32/354/LJU/14. Mimo że w tym przypadku chodziło o stawkę podatku od towarów i usług, to spór dotyczył tego, co oznacza wstęp. Minister finansów przyznał, że chodzi nie tylko o sam wstęp, lecz także aktywną rekreację, czyli korzystanie z dostępnych tam urządzeń i przyrządów.
Resort w odpowiedzi na pytanie DGP stwierdził, że kursy tańca organizowane są zwykle odrębnie od usługi wstępu na salę taneczną, przy udziale instruktora (nauczyciela) i za odrębną opłatą. „Takie zatem usługi kursów tańca nie mieszczą się w zakresie usług, o których mowa w projekcie rozporządzenia, ich świadczenie nie będzie więc podlegać bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z regulacjami zawartymi w projekcie rozporządzenia” – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
To oznacza, że w takim przypadku nie trzeba ewidencjonować obrotu w kasie fiskalnej, jeżeli wartość świadczonych usług nie przekracza 20 tys. zł rocznie (lub proporcjonalnie w danym roku).
Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w konsultacjach