Do końca 2018 r. podatnicy mają stosować klasyfikację wyrobów i usług sprzed 10 lat . Mimo że od dwóch lat jest już nowa. Skutek? Ciągła niepewność co do stawek VAT.
Od 2015 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Ale nie dla celów podatkowych. Tu trzeba stosować starą klasyfikację z 2008 r., co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676).
Zakłada ono, że stara PKWiU będzie stosowana dla celów podatkowych do końca 2017 r., ale już wiadomo, że rozporządzenie to ma zostać znowelizowane.