Resort finansów opublikował wyniki konsultacji z organizacjami biznesowymi w sprawie wytycznych dla firm, których spełnienie pozwoli uniknąć skutków uczestnictwa w karuzeli podatkowej.
Publikacja prawie 70 pism z opiniami to dopiero pierwszy etap prac. Teraz wybrane organizacje zostaną zaproszone do współpracy z resortem finansów. Powstanie zespół, który przygotuje zestaw procedur, które pozwolą firmie zachować należytą staranność w prowadzonej działalności. Zespół zadecyduje, w jakiej formie zostaną wydane te wytyczne, tj. czy będzie to interpretacja ogólna, objaśnienie podatkowe (tak chce m.in. kancelaria MDDP), zapisy ustawowe, a może jedynie kodeks dobrych praktyk.
Resort skłania się do tego ostatniego rozwiązania, bo jak twierdzi, interpretacje lub objaśnienia mogliby wykorzystywać oszuści (mają one bowiem moc wiążącą). Jeśli więc spełniliby warunki w nich zapisane, zyskiwaliby ochronę przed fiskusem, która by się im nie należała.
Przedstawiciele biznesu w przesłanych uwagach zgadzają się co do tych przesłanek potwierdzających zachowanie należytej staranności, które już dziś funkcjonują w praktyce. Dodatkowo proponują, aby sprawdzano, czy kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma wpis w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym oraz czy ma nadany numer REGON bądź posiada zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS. Dobrym narzędziem do uwiarygodnienia kontrahentów mogłaby być także weryfikacja, czy zaproponowana przez nich cena odpowiada realiom rynkowym, a wykonywane przez nich płatności pochodzą z konta firmowego oraz sprawdzanie, czy sama transakcja dotyczy profilu działalności gospodarczej, a także czy przeprowadza je osoba, która ma do tego umocowanie. O należytej staranności miałoby też świadczyć przesyłanie UPO, czyli dowodu przekazania do urzędu skarbowego plików JPK_VAT.
Inne pomysły budzą więcej kontrowersji. Niektóre organizacje branżowe chcą np., aby sprawdzać numery seryjne kupowanych towarów, pozyskiwać kopie deklaracji od kontrahenta, a nawet oświadczenia o tym, że oferowane produkty nie mają związku z działalnością przestępczą. Ten ostatni pomysł zasugerował również wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na poselską interpelację nr 14059. Podkreślał jednak, że jest to tylko przykładowa przesłanka należytej staranności. Te jednak, jak podkreślają organizacje branżowe, nie mogą iść za daleko, ponieważ – jak określono w jednej z uwag – „firmy nie powinny wynajmować detektywów”, aby zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego. Najczęściej pojawiające się uwagi dotyczą rozbudowy baz informatycznych fiskusa, gdzie przedsiębiorcy mogliby łatwo sprawdzić status oraz podatkową historię swojego partnera, a tym samym byliby pewni, że dochowali wszelkich wymogów, jakie nakłada na nich prawo. ⒸⓅ
Propozycje organizacji biznesowych zgłoszone do MF w zakresie należytej staranności

Źródło: opinie m.in. Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Izby Gospodarki Elektronicznej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Polskiej Spółki Gazownictwa, Giełdy Papierów Wartościowych, Związku Rzemiosła Polskiego, Tauron Polska Energia, Krajowej Izby Radców Prawnych, Bestmilk Sp. z o.o., Polbisco, MDDP, Kancelarii Ożóg Tomczykowski, firmy Jacek Sypniewski Handel Odzieżą, ZIPSEE Cyfrowa Polska