Resort finansów opublikował wyniki konsultacji z organizacjami biznesowymi w sprawie wytycznych dla firm, których spełnienie pozwoli uniknąć skutków uczestnictwa w karuzeli podatkowej.
Publikacja prawie 70 pism z opiniami to dopiero pierwszy etap prac. Teraz wybrane organizacje zostaną zaproszone do współpracy z resortem finansów. Powstanie zespół, który przygotuje zestaw procedur, które pozwolą firmie zachować należytą staranność w prowadzonej działalności. Zespół zadecyduje, w jakiej formie zostaną wydane te wytyczne, tj. czy będzie to interpretacja ogólna, objaśnienie podatkowe (tak chce m.in. kancelaria MDDP), zapisy ustawowe, a może jedynie kodeks dobrych praktyk.
Resort skłania się do tego ostatniego rozwiązania, bo jak twierdzi, interpretacje lub objaśnienia mogliby wykorzystywać oszuści (mają one bowiem moc wiążącą). Jeśli więc spełniliby warunki w nich zapisane, zyskiwaliby ochronę przed fiskusem, która by się im nie należała.