Do Sejmu trafił już rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT (tzw. ustawa o robotyzacji). Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju dokument zawiera nowe przepisy, które mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z nim jednorazowa amortyzacja obejmie inwestycje zrealizowane od początku 2017 r. bez względu na rodzaj podatnika. Z nowej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej przez tego nabywcę ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w przepisach o podatkach dochodowych.
Przy czym mali podatnicy nadal będa mogli korzystać z dotychczasowych – przysługujących im – preferencji. ⒸⓅ
100 tys. zł to limit corocznie jednorazowo rozliczanych nakładów na środki trwałe.
Obejmuje on łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego, nawet gdy w danym roku nie zostanie dostarczony.
ok. 150 tys. tylu przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z nowego rozwiązania według szacunków Ministerstwa Rozwoju.
13,5 tys. zł tyle może wynieść jednorazowa korzyść
ZASADY SKORZYSTANIA Z JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI
Bezpośrednio w koszty będzie można zaliczać wydatki na maszyny i urządzenia, pod warunkiem że:
● wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10 tys. zł lub
● łączna wartość początkowa kilku środków trwałych wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.
UWAGA!
Jeśli podatnik kupi trzy urządzenia: dwie o wartości 4 tys. zł, trzecia 3,4 tys. zł, to nie będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji według nowych reguł, mimo że ich łączna wartość przekracza 10 tys. W tym przypadku nie bierze się pod uwagę tej o wartości 3,4 tys. zł. Gdy przedsiębiorca kupi trzy maszyny o wartości 4 tys. zł albo dwie o wartości 5 tys. zł, wówczas będzie mógł je zaliczyć do koszów jednorazowo.
Odpisów można będzie dokonywać od środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, np.:
● kotły i maszyny energetyczne,
● maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania,
● urządzenia techniczne,
● narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
! Jednorazowa amortyzacja nie będzie dotyczyć samochodów i innych środków transportu. Nie obejmie też wydatków na nieruchomości.
CEL ZMIAN
„Obecnie przedsiębiorcy mają ograniczoną możliwość odliczania nakładów na inwestycje, co powoduje, że nie podejmują oni nowych projektów, a ich firmy stają się mniej konkurencyjne. Z funkcjonującego mechanizmu (wymagającego ubiegania się o pomoc de minimis) korzystało jedynie kilka tysięcy firm rocznie. Nowe rozwiązanie nie będzie wymagało jakichkolwiek dodatkowych formalności, co pozwoli firmom na osiągnięcie zakładanego wzrostu”.
Fragment komunikatu po posiedzeniu rządu
PRZYKŁAD
Założenia: Wartość początkowa (cena nabycia) tokarki (KŚT 410) to 100 tys. zł (suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej środka trwałego, stąd ostatni odpis jest w niższej wysokości). Przychód w pierwszym roku podatkowym jest na poziomie 200 tys. zł. Dla uproszczenia przyjęto, że podatnik nie ma innych kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP)
AMORTYZACJA LINIOWA:
Stawka amortyzacyjna – 14 proc. (100 000 zł x 14 proc. = 14 000 zł KUP).
W związku z tym co rok, przez 7 lat, przychody będą pomniejszane o 14 000 zł. Natomiast w 8. roku o 2000 zł.
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

AMORTYZACJA DEGRESYWNA Z ZASTOSOWANIEM WSPÓŁCZYNNIKA 2,0
– stawka amortyzacyjna 28 proc.
1 rok – 100 000 zł x 28 proc. = 28 000 zł KUP
2 rok – 72 000 zł (100 000 zł – 28 000 zł) x 28 proc. = 20 160 zł KUP
3 rok – 51 840 zł (72 000 zł – 20 160 zł) x 28 proc. = 14 515,2 zł KUP
4 rok – 37 324,8 zł (51 840 zł – 14 515,2 zł) x 28 proc. = 10 450,9 zł – ponieważ tak ustalony odpis jest niższy od odpisu ustalonego metodą liniową, od 4. roku następuje amortyzacja liniowa – 14 000 zł KUP (100 000 zł x 14 proc.)
5 rok – 100 000 zł x 14 proc. = 14 000 zł KUP
6 rok – 100 000 zł x 14 proc. = 9324,8 zł KUP
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

NOWA JEDNORAZOWA AMORTYZACJA:
1 rok – 100 000 zł w kosztach uzyskania przychodów (jednorazowy odpis amortyzacyjny)
Rozliczenie w pierwszym roku podatkowym:

KORZYŚCI DLA PODATNIKA W PIERWSZYM ROKU:
Amortyzacja liniowa – 16 340 zł (35 340 zł – 19 000 zł)
Amortyzacja degresywna – 13 680 (32 680 zł – 19 000 zł)
Źródło: Ministerstwo Rozwoju