Od przyszłego roku nie trzeba będzie amortyzować środków trwałych o wartości do 5 tys. zł, a nie jak dziś do 3,5 tys. zł – dowiedział się DGP. Takie rozwiązanie ma się znaleźć w nowym projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Na dniach ma on zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.Dzisiejszy limit – 3,5 tys. zł nie był podnoszony od prawie 17 lat. Wcześniej wynosił 2,5 tys. zł. Limit dla jednorazowej amortyzacji był najpierw określony w rozporządzeniu, dopiero potem znalazł się w ustawach o podatku dochodowym.
Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i dyrektor w Grant Thornton, dobrze ocenia tę zmianę.
– Dziś komputer o wartości 5 tys. zł trzeba amortyzować przez kilka lat, mimo że wcześniej jego wartość może się zupełnie zdezaktualizować – twierdzi ekspertka. Jej zdaniem ustalenie nowego limitu na poziomie 5 tys. zł jest odpowiednie. Jak przypomina, środki trwałe o większej wartości będą już niedługo mogły korzystać z innej ulgi, którą przewiduje ustawa o robotyzacji.
Chodzi o inny rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, nad którym obecnie pracują posłowie. W tym tygodniu zajmie się nim sejmowa komisja finansów publicznych.
Projekt zakłada możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych (jak np. zespoły komputerowe i roboty przemysłowe, ale nie samochody i nieruchomości), o łącznej wartości początkowej do 100 tys. zł rocznie, ale nie niższej (również łącznie) niż 10 tys. zł. Projekt zakłada też, że wartość początkowa każdego z nich musiałaby przekraczać 3,5 tys. zł.
W związku z tym również ta ustawa będzie wymagała korekty, gdy zostanie zaakceptowany nowy limit (5 tys. zł) dla składników majątku, które mogą być zaliczane bezpośrednio w koszty.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT – pracuje nad nim Ministerstwo Finansów