Większość, bo aż 92 proc. firm jest za uproszczeniem obecnego systemu podatkowego –twierdzą przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, powołując się na badania wykonane na zlecenie ZPP.

Zostało ono zrealizowane na przełomie marca i kwietnia br. na próbie 464 przedsiębiorstw. Zdecydowana większość, bo 90 proc. respondentów, oceniła obecny system jako nieprzyjazny, skomplikowany, niesprawiedliwy.

Podczas badania przedsiębiorcy mieli też wskazać preferowany system podatkowy (progresywny, liniowy czy pogłówny). Dwie piąte z nich opowiedziało się za systemem liniowym, natomiast niespełna jedna piata za progresywnym. Jedna trzecia pytanych firm nie wybrała żadnego.