Osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacał przez lata zasiłku chorobowego, muszą zapłacić PIT od otrzymanego oprocentowania – wynika z wyroku NSA.
Opóźnienie ZUS bez preferencji dla ubezpieczonych / Dziennik Gazeta Prawna
W praktyce zdarza się, że ZUS kwestionuje prawo ubezpieczonego do zasiłku chorobowego i wypłaca mu świadczenie z opóźnieniem, gdy zobowiąże go do tego wyrok sądu powszechnego. Problem dotyczy odsetek za zwłokę, ponieważ fiskus żąda od nich podatku dochodowego.
W sprawie rozpatrywanej przez NSA chodziło o podatnika, któremu ZUS, po przegranej w sądzie, wypłacał w ratach zaległy zasiłek za 143 dni choroby. Podatnik dostał też odsetki za zwłokę.
Po ostatnim przelewie mężczyzna otrzymał z ZUS informację PIT-8C. Wynikało z niej, że musi uregulować podatek dochodowy od otrzymanych odsetek.
Podatnik się na to nie zgadzał. Uważał, że odsetki od zasiłku chorobowego są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że zwolnione z PIT są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 (chodzi o m.in. o stosunek pracy, stosunek służbowy, pracę nakładczą, emeryturę, rentę).
Mężczyzna był zdania, że zarówno wynagrodzenie chorobowe (wypłacane przez pracodawcę za 33 dni choroby), jak i zasiłek chorobowy (wypłacany przez ZUS za kolejne dni choroby) są wynagrodzeniem za pracę, a różnica między nimi jest tylko taka, że kto inny je wypłaca.
Fiskus stwierdził jednak, że co innego odsetki od pracodawcy, a co innego te, które wypłaca ZUS. Tłumaczył, że art. 21 ust. 1 pkt 95 zwalnia z podatku odsetki od przychodów ze stosunku pracy (czyli ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1). Tymczasem zasiłek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy, tylko z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9). Dlatego odsetki za zwłokę w wypłacie zasiłku są opodatkowane.
Podatnik nie dawał za wygraną. Tłumaczył, że obowiązek zapłaty PIT od odsetek byłby dla niego karą, a przecież odsetki mają karać bezdusznych i złośliwych urzędników, którzy opóźniają wypłatę świadczeń. Jeśli miałyby zostać opodatkowane, to instytucja oprocentowania traci sens.
WSA w Gliwicach stanął po stronie podatnika. Nie zgodził się z fiskusem, że świadczenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę różni się zasiłku chorobowego z ZUS. Sąd uznał, że należy je traktować tak samo, bo jedne i drugie są wypłacane za czas niezdolności do pracy pracownika.
Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że rację w tym sporze mają organy podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT wyraźnie zwalnia bowiem tylko odsetki od świadczeń wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, a zasiłek chorobowy jest przychodem z art. 10 ust. 1 pkt 9 – wyjaśnił sędzia Jan Rudowski. Dodał, że wynika to także z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.
Wyrok NSA z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 154/15.