Osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacał przez lata zasiłku chorobowego, muszą zapłacić PIT od otrzymanego oprocentowania – wynika z wyroku NSA.
W praktyce zdarza się, że ZUS kwestionuje prawo ubezpieczonego do zasiłku chorobowego i wypłaca mu świadczenie z opóźnieniem, gdy zobowiąże go do tego wyrok sądu powszechnego. Problem dotyczy odsetek za zwłokę, ponieważ fiskus żąda od nich podatku dochodowego.
W sprawie rozpatrywanej przez NSA chodziło o podatnika, któremu ZUS, po przegranej w sądzie, wypłacał w ratach zaległy zasiłek za 143 dni choroby. Podatnik dostał też odsetki za zwłokę.