Podatnikowi należy się zwrot niesłusznie zapłaconych fiskusowi odsetek, jeśli rzekoma zaległość w rzeczywistości nie istniała – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o spółkę, która po uchwale NSA (z 8 listopada 2010 r., sygn. akt I FPS 3/10) dopłaciła 22 proc. VAT od usługi ubezpieczenia przedmiotów i leasingu. Zapłaciła też odsetki od zaległości podatkowej.
17 stycznia 2013 r. zapadł jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE całkowicie odmienny od uchwały NSA (wyrok w sprawie BGŻ Leasing, sygn. akt C-224/11). TSUE stwierdził, że usługi ubezpieczenia i leasingu są odrębne; leasing jest ze stawką 23 proc. VAT, a usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu są zwolnione z podatku.