Nieodpłatne przejęcie zadłużenia przez firmę od jej współwłaściciela powoduje u niego obowiązek zapłaty podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To nie pierwszy taki wyrok. Identyczne zapadły 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3783/14, II FSK 4061/14).
Sprawa dotyczyła wspólników spółki jawnej, która z kolei była udziałowcem spółki z o.o. Mężczyźni pożyczyli pieniądze od tej drugiej, a potem przenieśli zobowiązanie na spółkę jawną. Ta przejęła od nich dług nieodpłatnie. Spór z fiskusem toczył się o to, czy w takiej sytuacji pożyczkobiorcy mają przychód, od którego powinni zapłacić PIT.
Oni uważali, że przychód nie powstał. Podkreślali, że jako jej wspólnicy wciąż ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Dyrektor IS w Bydgoszczy nie zgodził się z tym. Stwierdził, że po stronie wspólników wystąpi przychód (z innych źródeł).