Jeżeli podatnik sprzedaje składniki majątku, które nie stanowią zorganizowanego przedsiębiorstwa, musi zapłacić podatek od towarów i usług – potwierdził dyrektor bydgoskiej Izby Skarbowej.
Z pytaniem wystąpili małżonkowie prowadzący spółkę jawną, którzy planują jej likwidację, a następnie założenie spółki z o.o., do której trafią dotychczasowe składniki majątku. Plan był następujący: najpierw majątek rozwiązanej spółki zostanie podzielony pomiędzy małżonków. Potem oboje będą prowadzić działalność, ale już w pełni niezależnie.
Następnie kobieta zamierzała wyrejestrować swoją działalność i przekazać mężowi w darowiźnie swoje przedsiębiorstwo. Małżonkowie wyjaśniali, że spełniałoby ono warunki z art. 551 kodeksu cywilnego. Zapewniali jednak, że choć zostanie ono wniesione do firmy męża, to nie będzie przez niego wykorzystywane w działalności gospodarczej. Tak samo nie miał on wykorzystywać składników majątku, które otrzymał po likwidacji spółki jawnej.
Reklama
Następnie mężczyzna zamierzał sprzedać przedsiębiorstwo nowo założonej spółce z o.o., której wspólnikami mieli zostać oboje małżonkowie.
Małżonkowie chcieli się upewnić, że od tej sprzedaży nie będzie VAT. Powoływali się na art. 6 ust. 1 ustawy o tym podatku, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił, że w tym przypadku nie dojdzie do sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa, tylko składników jego majątku. Zwrócił uwagę na to, że podatnik sam przyznał, iż nie będzie prowadził działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe otrzymane w związku z rozwiązaniem spółki jawnej oraz o składniki otrzymane w drodze darowizny od żony. Trudno zatem uznać, że przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo – stwierdził dyrektor izby.
Przywołał także wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 listopada 2003 r. (w sprawie C-497/01). TSUE wskazał w nim, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga, aby całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 30 stycznia 2017 r. nr 0461-ITPP2.4512.830.2016.2.RS