Kto skoryguje deklarację, ale nie jest nic winien fiskusowi, nie zapłaci dodatkowych 20 proc . podatku. Takie stanowisko przekazało DGP Ministerstwo Finansów.
Odpowiedź wydaje się oczywista, ale nie w świetle nowego art. 112b ust. 3 ustawy o VAT. Przepis uzależnia bowiem brak sankcji od wpłacenia kwoty wynikającej z korekty deklaracji. A co w sytuacji, gdy korekta nie skutkuje zmianą zobowiązania? – pytał na łamach DGP Brajan Wiszniewski z Thedy & Partners („Sankcje będą dla tych, co nie muszą płacić”, DGP nr 240/2016).
„Jeżeli przed wszczęciem kontroli podatnik dokona stosownej korekty deklaracji, z którą nie będzie związany obowiązek wpłaty należności, wówczas za ten okres rozliczeniowy dodatkowe zobowiązanie nie będzie ustalane” – zapewniło MF w odpowiedzi na nasze pytanie.