Podwykonawcy zakładów ubezpieczeniowych mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki wczorajszym orzeczeniom NSA nie mają zaległości w podatku od towarów i usług.
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1106/16, I FSK 878/16, I FSK 797/16) zapadły na tle spraw trzech firm świadczących usługi likwidacji szkód komunikacyjnych dla zakładów ubezpieczeniowych. Jedną z nich była spółka Aspiro – ta sama, w sprawie której rozstrzygał 17 marca 2016 r. unijny Trybunał Sprawiedliwości. Orzekł on wtedy, że polskie zwolnienie w ustawie o VAT nie znajduje oparcia w unijnej dyrektywie, jest bowiem znacznie szersze (sygn. C-40/15).
Po wyroku TSUE interpretacja zakresu krajowego przepisu spadła na NSA. Musiał on rozstrzygnąć, czy zwolnienie obejmuje całą usługę likwidacji szkody (na którą składa się również wiele czynności technicznych), czy tylko jej merytoryczną część (tak jak widziałoby to Ministerstwo Finansów).