- Może się kojarzyć się z łapówką i nie zawiera tych symboli, które powinien – tak Komisja Heraldyczna MSWiA zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej.

Fiskus zaproponował, aby takim znakiem był „miecz uskrzydlony u rękojeści, wokół którego wiją się dwa stylizowane węże, w kolorze białym na czerwonej tarczy w typie hiszpańskim”.

Każdy z symboli ma swoje uzasadnienie – wynika z uzasadnienia do projektu. Miecz jest atrybutem św. Mateusza Ewangelisty – patrona celników i skarbowców. Miecz symbolizować ma sprawiedliwość, stanie na straży zasad i równą dla wszystkich nieuchronność egzekwowania reguł. Skrzydła natomiast symbolizują posłanie, służbę i opiekę. Wąż (smok) kojarzyć się powinien z mądrością, wiedzą, przewidywaniem, bogactwem i dostatkiem skarbów. Dwa węże, które zaproponowano w projekcie fiskusa, to także symbol równowagi i uśmierzania sporów. Kojarzą się z utrzymaniem równowagi w ramach wspólnoty, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku, między chęcią prywatnego zysku a potrzebami ogółu obywateli – tłumaczono w dokumencie.

Innego zdania jest jednak Komisja Heraldyczna MSWiA (organ opiniodawczo-doradczy). Już jej pierwsza uwaga okazała się zasadnicza. Komisja przypomniała, że administracja skarbowa powinna otrzymać godło, a nie herb. Tymczasem znak graficzny zaprojektowany dla KAS został oparty na tarczy, a więc jest herbem.

Co więcej i wbrew uzasadnieniu projektu, zaproponowane symbole nie kojarzą się ze św. Mateuszem. Dwa węże oplecione na lasce (kaduceusz) są wprawdzie symbolem uśmierzania sporów, ale kojarzą się z rzymskim bogiem Merkurym (grecki Hermes). Komisja zwróciła też uwagę, że węże błędnie przedstawiono bez głów, a co więcej oplatają one nie laskę, a miecz. Taka broń kojarzyć się powinna ze św. Michałem Archaniołem i jego nakazem oddzielania sprawiedliwych od niesprawiedliwych.

Komisja przypomniała, że św. Mateusz czyli patron celników i skarbowców ma inny symbol i jest to uskrzydlona postać ludzka.

Za nieporozumienie uznano także oparcie „kompozycji płatu sztandaru” na wzorze sztandaru tzw. Ludowego Wojska Polskiego („koperty”) wprowadzonym na znaki wojskowe w 1955 r. Taka koperta może kojarzyć się z łapówką – zarzuciła Komisja Heraldyczna. Jej zdaniem merytorycznego uzasadnienia nie ma też połączenie barw białej i zielonej na szarfie, tym bardziej że kokarda pod głowicą sztandaru ma barwy białe i czerwone.

Ostatni z zarzutów dotyczył umieszczenia konturu granic Polski na znaku graficznym KAS. Zdaniem Komisji Heraldycznej taki symbol jest nadużywany, co jest pokłosiem okresu Polski Ludowej.