- Może się kojarzyć się z łapówką i nie zawiera tych symboli, które powinien – tak Komisja Heraldyczna MSWiA zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej.

Fiskus zaproponował, aby takim znakiem był „miecz uskrzydlony u rękojeści, wokół którego wiją się dwa stylizowane węże, w kolorze białym na czerwonej tarczy w typie hiszpańskim”.

Każdy z symboli ma swoje uzasadnienie – wynika z uzasadnienia do projektu. Miecz jest atrybutem św. Mateusza Ewangelisty – patrona celników i skarbowców. Miecz symbolizować ma sprawiedliwość, stanie na straży zasad i równą dla wszystkich nieuchronność egzekwowania reguł. Skrzydła natomiast symbolizują posłanie, służbę i opiekę. Wąż (smok) kojarzyć się powinien z mądrością, wiedzą, przewidywaniem, bogactwem i dostatkiem skarbów. Dwa węże, które zaproponowano w projekcie fiskusa, to także symbol równowagi i uśmierzania sporów. Kojarzą się z utrzymaniem równowagi w ramach wspólnoty, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku, między chęcią prywatnego zysku a potrzebami ogółu obywateli – tłumaczono w dokumencie.