Godło Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie się już kojarzyć z łapówką, ani z PRL. Ministerstwo Finansów uwzględniło uwagi Komisji Heraldycznej MSWiA.
Inne

W opublikowanym piśmie resort zapewnia, że skorygował już odpowiednio projekt rozporządzenia na temat znaku graficznego KAS.

Nowy uwzględnia tradycję staropolską, gdzie „symbolem urzędu podskarbińskiego były dwa skrzyżowane klucze”. Nowy projekt uwzględnia także symbolikę wynikającą z tradycji Służby Celnej – zapewniło MF.