W opublikowanym piśmie resort zapewnia, że skorygował już odpowiednio projekt rozporządzenia na temat znaku graficznego KAS.

KAS

KAS

źródło: Inne

Nowy uwzględnia tradycję staropolską, gdzie „symbolem urzędu podskarbińskiego były dwa skrzyżowane klucze”. Nowy projekt uwzględnia także symbolikę wynikającą z tradycji Służby Celnej – zapewniło MF.