Pierwszy wzór odznaki dla osób szczególnie zasłużonych dla Krajowej Administracji Skarbowej jest nieprofesjonalny - uznała Komisja Heraldyczna MSWiA. Jej zdaniem mogło też dojść do nadużycia i niezgodnego z przepisami wykorzystania szczególnie chronionych symboli wojskowych.

Chodzi o projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Pisaliśmy o nim 11 lipca >>.

Resort zaproponował w projekcie, aby osoby szczególnie zasłużone dla KAS otrzymywały metalowy, okrągły i pokryty białą emalią medal o średnicy 35 mm. W środku umieszczony miał być równoramienny krzyż kształtem podobny do państwowego krzyża zasługi. Na odwrotnej stronie odznaki umieszczono napis „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”.

Pierwotny projekt negatywnie zaopiniowała jednak Komisja Heraldyczna MSWiA (organ opiniodawczo-doradczy). Jej stanowczy sprzeciw wzbudziło użycie wizerunku czerwonego krzyża kawalerskiego na odznace. Taki krzyż jest bowiem „podstawowym godłem widniejącym na wszystkich sztandarach jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Komisja przypomniała, że nie ma czegoś takiego jak „państwowy krzyż zasługi” o którym mowa w projekcie rozporządzenia. Jest za to wysokie odznaczenie państwowe o nazwie Krzyż Zasługi o kształcie krzyża kawalerskiego. Chodzi o taki sam krzyż jak ten użyty w Orderze Wojennym Virtuti Militari, czyli polski krzyż kawalerski umieszczony na wojskowych sztandarach.

– Użycie tego symbolu na odznace za zasługi dla administracji skarbowej jest nie tylko niestosowne, ale jest także nadużyciem – oceniła Komisja Heraldyczna MSWiA.

Podkreśliła, że znaki wzorowane na opisanych wyżej mogą być używane poza Siłami Zbrojnymi tylko za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Taka zgoda nie była jednak dołączona przez projektodawców.

Niezależnie od tego Komisja Heraldyczna wniosła wiele innych szczegółowych uwag do nowej odznaki. Jej wizerunek uznała ostatecznie za „nieprofesjonalny”. Oceniła, że wzorcowym opracowaniem jest w tym przypadku m.in. odznaka Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Bene Merito” czy Ministerstwa Pracy „Primus in Agendo”.

Ministerstwo Finansów uwzględniło już najpoważniejszą uwagę i zrezygnowało z czerwonego krzyża kawalerskiego na nowej odznace. W odpowiedzi przesłanej Komisji Heraldycznej zwróciło jednak uwagę, że MON nie protestował przeciw użyciu takiego symbolu.

Nowy wzór pokryty będzie niebieską emalią, a pośrodku użyty będzie znak graficzny KAS określony w rozporządzeniu z 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.305). Chodzi o dwa skrzyżowane klucze na tle laski z uskrzydlonym kapeluszem Merkurego, na emblemacie w kształcie koła, z napisem na okręgu „KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA" i skrótem w części dolnej „KAS". Projekt znaku graficznego także pierwotnie opiniowany był negatywnie.