Pierwszy wzór odznaki dla osób szczególnie zasłużonych dla Krajowej Administracji Skarbowej jest nieprofesjonalny - uznała Komisja Heraldyczna MSWiA. Jej zdaniem mogło też dojść do nadużycia i niezgodnego z przepisami wykorzystania szczególnie chronionych symboli wojskowych.

Chodzi o projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Pisaliśmy o nim 11 lipca >>.

Resort zaproponował w projekcie, aby osoby szczególnie zasłużone dla KAS otrzymywały metalowy, okrągły i pokryty białą emalią medal o średnicy 35 mm. W środku umieszczony miał być równoramienny krzyż kształtem podobny do państwowego krzyża zasługi. Na odwrotnej stronie odznaki umieszczono napis „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”.