Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku będą niższe niż w ubiegłym roku. Tak wynika z obwieszczenia finansów ws. górnych granic kwotowych. Mowa tu o daninie od środków transportowych, nieruchomości a także o opłacie: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej od posiadania psa.

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć. Już drugi rok z rzędu górne kwoty należnych podatków uległy obniżce. Pociąga to za sobą konieczność przyjęcia przez samorządowców uchwał o nowych stawkach daniny. Zgodnie z zaleceniem resortu finansów gminy mogą ustanowić możliwie najwyższe kwoty podatku. Jeśli jednak w 2016 roku uchwaliły najwyższe stawki daniny wskazane przez ministerstwo, przed 1 stycznia 2017 roku muszą je obniżyć.