ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Czy operatorzy i organizacje pożytku publicznego przyjęli z zadowoleniem obowiązujące od 4 sierpnia rozporządzenie ministra finansów, które wprowadza zwolnienie z VAT dla SMS-ów i połączeń charytatywnych?

BARBARA PYZEL*:

Niestety nie. Ma ono pewne ograniczenia związane z rozliczeniem VAT.

Jakie to są ograniczenia?

Rozporządzenie zwalnia z VAT część kwot przekazywanych do organizacji pożytku publicznego, ale nie dodaje, że sprzedaż zwolniona jest wyłączona z proporcji. Oznacza to, że część podatku naliczonego nie będzie mogła być odliczona.

Na czym polega ta proporcja?

Proporcja to iloraz sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży całkowitej. Na sprzedaż całkowitą składa się sprzedaż opodatkowana, zwolniona z opodatkowania oraz niepodlegająca opodatkowaniu. Jeżeli proporcja przekracza 98 proc., to podatnikowi przysługuje odliczenie VAT naliczonego w całości, w pozostałych przypadkach w ograniczonym zakresie (jedynie według proporcji).

Co w takiej sytuacji mogą zrobić operatorzy?

Opłaca się kontrolować liczbę charytatywnych SMS-ów, tzn. zamykać dostęp do numerów po przekroczeniu limitu albo zawrzeć w umowie między operatorem a organizacją pożytku publicznego informację, że operator podwyższa kwotę potrącaną z przekazywanych środków powyżej ustalonego limitu.

Na co liczyli przedsiębiorcy?

Oczekiwano, że minister finansów ogłosi, że część kwot przekazywanych organizacji pożytku publicznego nie podlega VAT. Kwoty przekazywane przelewem bankowym, np. zrealizowanym przez internet, nie podlegają VAT. SMS-owe połączenia charytatywne są też kanałem przekazania środków pieniężnych. Czy jeżeli podatnik świadczy usługę transportu samochodu, to opodatkowuje wartości usługi transportu wraz z wartością samochodu? Nie, samochód jest jedynie transportowanym składnikiem majątku.

Innym rozwiązaniem byłoby opodatkowanie kwot przekazywanym organizacjom pożytku publicznego stawką 0-proc. Wtedy cały VAT naliczony podlegałby odliczeniu bez względu na wielkości kwoty przekazywanej do organizacji. Takie rozwiązanie funkcjonuje w kilku innych krajach Wspólnoty Europejskiej.

Jakie zalety mają nowe przepisy?

Operator może zastosować zwolnienie już w chwili powstania obowiązku podatkowego, czyli w terminie płatności faktury. Gdyby jednak w ciągu 45 dni od końca miesiąca, w którym otrzymał zapłatę za fakturę, nie przekazał tych kwot do organizacji pożytku publicznego, utraciłby prawo do zwolnienia i byłby zobowiązany do dokonania korekty deklaracji. Sądzę, że jest to racjonalne rozwiązanie.

Czy mogą pojawić się kłopoty przy interpretacji nowego zwolnienia?

W prasie pojawiają się opinie, że nie jest oczywiste, jak należy rozliczyć podatek, w przypadku gdy operator decyduje się na przekazanie organizacji pożytku publicznego całej otrzymanej kwoty bez potrącania o jakiekolwiek koszty własne. Przepisy ustawy nakazują opodatkować VAT usługi świadczone nieodpłatnie. Podstawą opodatkowania jest wtedy koszt świadczenia tych usług.

Nie można w tym przypadku zastosować przepisu o nieodpłatnych usługach. Nowe rozporządzenie uznaje całą wartość przekazanej kwoty za opłatę za usługę. Wszystko jest płatne.

*Barbara Pyzel

doradca podatkowy spółki telekomunikacyjnej Exatel