W nowym rozporządzeniu z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. nr 246, poz. 1649) przewidziano dalsze stosowanie zwolnienia z VAT dla usług polegających na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS), świadczonych w celu zebrania środków pieniężnych w trakcie zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Utrzymano także warunki umożliwiające jego stosowanie. Zwolnienie to w dalszym ciągu nie obejmuje usług przedpłaconych (prepaid).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19686/10), operatorzy nie dysponują możliwościami technicznymi pozwalającymi na powiązanie danej usługi, np. SMS, z konkretnymi doładowaniami, co wyklucza ewentualne rozwiązania polegające na korekcie wcześniejszych rozliczeń, nawet gdyby taka teoretyczna (prawna) możliwość została stworzona.

Ponadto w przypadku usług przedpłaconych brak jest możliwości spełnienia wymogów wyszczególnienia w fakturach za usługi telekomunikacyjne liczby połączeń zrealizowanych z wykorzystaniem numerów SMS w ramach akcji charytatywnych, wartości tych usług z uwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, oraz kwot zatrzymywanych przez dostawcę usługi.