Klub sportowy nie jest czynnym podatnikiem VAT. Głównym celem działalności klubu jest rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu: piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej w środowisku wiejskim.

Klub chce zorganizować festyn rekreacyjno-sportowy, który będzie współfinansowany ze środków UE z Programu Operacyjnego Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wstęp na festyn będzie nieodpłatny. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT.

W takim przypadku – jak podkreśliła Izba Skarbowa w Łodzi – warunki uprawniające do odliczenia VAT nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz klub nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem klub nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją – organizacją festynu.

Nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ klub nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 sierpnia 2011 r. (nr IPTPP1/443-299/11-4/MS).