Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, w jaki sposób rozliczyć po kątem podatku od towarów i usług instalację i obsługę systemu monitorującego uczestników imprez sportowych. W analizowanej przez izbę sprawie spółka adresuje swoje usługi do klubów piłkarskich. Tworzy i nadzoruje funkcjonowanie systemu identyfikacji kibiców, który ma na celu umożliwienie bądź ograniczenie wstępu na imprezy sportowe. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem spersonalizowanych kart magnetycznych – kart kibica. Bilety i karty funkcjonują odrębnie od siebie i czemu innemu służą.

Według stołecznej izby dla prawidłowego rozliczenia podatkowego kluczowa jest ocena świadczonych usług z punktu widzenia funkcji kart kibica, tj. identyfikacji uczestników imprezy i określenie ich uprawnień stadionowych. Także uznanie usług wykonywanych przez spółkę za usługi wstępu prowadziłoby do nieuprawnionego rozszerzenia normy prawnej przewidującej opodatkowanie obniżoną stawką VAT. Usługi sprzedaży biletów wstępu na imprezy masowe nie są tożsame z systemem, który ma za zadanie identyfikację kibiców.

W konsekwencji spółka powinna opodatkować przedmiotowe usługi świadczone na rzecz klubów piłkarskich podstawową 23-proc. stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 czerwca 2011 r. (nr IPPP1-443-566/11-4/PR).