Już 1 lipca wejdą w życie przepisy umożliwiające przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową. Taką możliwość wprowadza ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622). Przedsiębiorca przekształcany stanie się jednoosobową spółką przekształconą z dniem jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w firmie doradczej KPMG, przypomina, że zmiana formy prawnej prowadzenia działalności wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zarejestrowanie przekształconej spółki. Ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) przewiduje, że przy niektórych przekształceniach można nie zamykać i otwierać ksiąg rachunkowych, ale nie dotyczy to omawianego przekształcenia.

– Datę zamknięcia ksiąg przedsiębiorcy stanowi dzień bilansowy, na który przedsiębiorca powinien sporządzić sprawozdanie finansowe na zasadach jak dla sprawozdań rocznych – twierdzi nasz rozmówca.

Adam Misiński dodaje, że przedsiębiorca jest zobowiązany sporządzić plan przekształcenia, do którego załącza się sprawozdanie finansowe na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu. Na ten dzień jednak nie zamyka się ksiąg rachunkowych.

Natomiast na dzień rejestracji spółki przedsiębiorca – jedyny wspólnik – powinien otworzyć księgi rachunkowe spółki.

Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik w Auxilium, przypomina, że w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) na dzień przekształcenia.

1,2 mln euro to limit przychodów który zobowiązuję osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą do założenia ksiąg