Przedsiębiorcy od niespełna pięciu miesięcy mogą przekształcać indywidualną działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. z o.o. lub akcyjną. Niestety okazuje się, że podatkowo takie przekształcenie rodzi wiele problemów i wątpliwości.
Eksperci są zgodni, że wynikają one z tego, że Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie przewiduje generalnej sukcesji (przejścia) praw i obowiązków podatkowych w związku z takim przekształceniem.
W opinii Marcina Sobieszka, doradcy podatkowego w Kancelarii Chałas i Wspólnicy, powoduje to praktyczne problemy, np. w zakresie odliczenia VAT przez spółkę z faktury wystawionej na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność czy też zaliczania do kosztów wydatków poniesionych przez spółkę, które związane są z przychodami opodatkowanymi w ramach jednoosobowej działalności.