Wysokość uzyskanych przez dziecko dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (ze stawkami 18 proc. i 32 proc.) często zadecyduje o prawie do odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym za 2010 r. rodzica. Warunek nieprzekroczenia ustawowego progu dochodów ma zastosowanie do dzieci pełnoletnich do ukończenia 25 lat, uczących się w szkołach w Polsce lub za granicą. Jeżeli dochód takiego dziecka (rozumiany jako przychód minus koszty) przekroczy 3089 zł, ulgi prorodzinnej nie będzie można odliczyć.

Limit dochodów odnosi się do całego roku. Z punktu widzenia prawa do odliczenia nie ma znaczenia to, że np. przez 11 miesięcy dziecko nie zarabiało w ogóle, a dopiero w grudniu otrzymało dochód z umowy o dzieło czy odbytej praktyki w wysokości przekraczającej limit.

Podatnicy odliczający ulgę na dzieci pełnoletnie muszą także pamiętać o tym, że do limitu dochodów wliczane są nie tylko dochody opodatkowane na ogólnych zasadach (z wyjątkiem renty rodzinnej), ale również tzw. dochody z giełdy. Chodzi o dochody ze zbycia papierów wartościowych (np. akcji) opodatkowane 19-proc. podatkiem zryczałtowanym. Dochody uzyskane z obydwu źródeł po ich zsumowaniu nie mogą przekroczyć limitu, aby można było skorzystać z ulgi.

Ważne!

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy m.in. od liczby miesięcy wychowywania dziecka w danym roku. Odliczenie za jeden miesiąc wynosi 92,67 zł