W zależności od rodzaju ulgi sposób ich dokumentowania będzie wyglądać różnie.

Ulga internetowa

Według ekspertów z Izby Skarbowej w Krakowie w przypadku ulgi internetowej konieczne są faktury VAT dokumentujące sprzedaż usługi oraz dowody poniesienia wydatków przez podatnika (np. potwierdzenia przelewów). Istotne jest przy tym, aby faktura wystawiona była na podatnika chcącego dokonać odliczenia. Opłata za internet musi być wymieniona na fakturze.

– Często zdarza się, że firmy telekomunikacyjne podają kwoty zbiorcze, np. łącznie za telewizję i internet. Takie określenie nie wystarczy, aby móc skorzystać z ulgi na internet – ostrzegają specjaliści z krakowskiej izby.

Wydatki rehabilitacyjne

Jak podkreślają specjaliści z krakowskiej izby, jedną z najczęściej wykazywanych kwot w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest ryczałtowa kwota wydatków z tytułu używania samochodu w zakresie przejazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – 2280 zł. Wydatków takich nie trzeba wprawdzie dokumentować, ale nie oznacza to, że ulga taka należy się automatycznie.

– Konieczność poniesienia wydatków z tytułu przewozu na zabiegi powinna być co najmniej uprawdopodobniona – stwierdzają nasi rozmówcy z izby.

Ich zdaniem organowi podatkowemu można przedstawić każdy dowód świadczący o tym, że osoba niepełnosprawna korzystała z dojazdu samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – mogą to być np. skierowania wydane przez właściwego lekarza, zaświadczenia lekarskie, karta, zabiegowa itp. Urząd skarbowy ma prawo kwestionować wydatki na używanie samochodu, jeśli okaże się, że zabiegi w ogóle nie były konieczne lub dana osoba wcale z nich nie korzystała.

Ta zasada dotyczy także korzystania z prawa do ulgi z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (konieczne jest wskazanie z imienia i nazwiska przewodnika) lub utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika.

– W pozostałych przypadkach osoba niepełnosprawna lub podatnik mający taką osobę na utrzymaniu, jeżeli chce skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, musi je udokumentować (np. przez potwierdzenia przelewów, dowody wpłat). W przeciwnym razie nie może skorzystać z tego rodzaju odliczenia – podkreślają urzędnicy.