Jeśli zarobki dziecka w 2010 roku przekroczyły 3089 zł, rodzic samotnie je wychowujący nie będzie mógł skorzystać z preferencji w PIT.
Preferencyjne warunki rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko polegają na wykazaniu w rocznym zeznaniu podatku w podwójnej wysokości, obliczonego od połowy dochodów.
Jak przypomina Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający w Auxilium, oddział w Łodzi, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) prawo do rozliczania swoich dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem albo w stosunku do której orzeczono separację, pozostających w związku małżeńskim jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.