Wiele osób często zapomina, że aby uzyskać certyfikat księgowy bez egzaminu, trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie z zakresu rachunkowości na właściwej uczelni. Musi to bowiem być jednostka organizacyjna uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Takie dane zawarte są w obwieszczeniu Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.P. z 2010 r. nr 46, poz. 643). Z obwieszczenia tego wynika, że uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych ma 10 uniwersytetów, 10 szkół technicznych, pięć akademii ekonomicznych, dwie wyższe szkoły rolnicze, cztery uczelnie niepubliczne oraz pięć placówek PAN i instytutów.

Warto więc pamiętać, że większość prywatnych uczelni takich uprawnień nie ma. Jedynym wyjściem dla osób, które nie chcą one przystępować do egzaminu, jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na odpowiedniej uczelni.

Katarzyna Fibiger-Tomicka, specjalista ds. personalnych z FPA Group, przypomina, że kandydaci, którzy uzyskali stosowne wykształcenie, otrzymają certyfikat księgowy, jeżeli mają minimum trzyletnie doświadczenie w księgowości.