Podatnik od miesiąca prowadzi działalność gospodarczą. Na rachunku bankowym związanym z tą firmą bank co miesiąc nalicza odsetki.

– Czy muszę wysokość odsetek doliczyć do przychodów firmy – pyta pan Kajetan z Łodzi.

Tak. Osoba fizyczna, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która prowadzi bieżący rachunek bankowy, jest zobowiązana rozpoznać przychód w wysokości naliczonych na rachunku odsetek. Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zwraca uwagę, że stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

– Odsetki te podlegają zatem opodatkowaniu tak jak pozostałe dochody przedsiębiorcy – wyjaśnia Dominika Dragan-Berestecka.

Definicja konta

Za rachunek bankowy pozostający w działalności gospodarczej można uznać tylko takie konto, przez które odbywają się rozliczenia związane z bieżącą działalnością gospodarczą podatnika.

– W praktyce będą to konta o najmniejszym oprocentowaniu – wyjaśnia Konrad Turzyński, konsultant z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

Ekspert dodaje, że niestety organy skarbowe przyjmują, że lokata bankowa, która jest zawsze osobnym rachunkiem bankowym, należąca do jednoosobowego przedsiębiorcy lub spółki osobowej należącej do osoby fizycznej nie pozostaje w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

– W każdym przypadku odsetki z lokaty będą traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych osoby fizycznej. Przypisanie odsetek z lokat do źródła kapitały pieniężne skutkuje opodatkowaniem takiego przychodu 19-proc. PIT – wyjaśnia Konrad Turzyński.

Trzeba pamiętać, że gdy odsetki z lokat zalicza się do źródła, jakim są kapitały pieniężne, brak jest prawa do pomniejszenia przychodu z tego źródła, o koszty uzyskania oraz prawa łączenia go z innymi przychodami, co pozwalałoby np. na bieżące pomniejszania straty z działalności gospodarczej o odsetki.

Kapitały pieniężne

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przychodami z kapitałów pieniężnych są odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z jednej strony zatem – jak podkreśla Dominika Dragan-Berestecka – ustawodawca odsetki z konta firmowego wyłączył ze źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, z drugiej zaś zakwalifikował je do przychodów z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że tego typu odsetki nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez bank. Do ich opodatkowania zobowiązany jest przedsiębiorca, który powinien ich wysokość wykazać w zeznaniu rocznym.

Ważne!

O tym, jak opodatkowane będą przychody z odsetek, decydować będzie to, czy rachunek bankowy utrzymywany jest w związku z wykonywaną działalnością