Emigrant, który założył firmę, ze środków zgromadzonych na zagranicznym koncie odsetki może zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.
Zarobione za granicą i odłożone środki pieniężne powracający do Polski emigranci przeznaczają na uruchomienie działalności gospodarczej. Czy odsetki z zagranicznego konta należy rozliczać w ramach uruchomionej w Polsce działalności.
Zdaniem Wojciecha Piotrowskiego, doradcy podatkowego w KPMG, istotne jest to, czy zagraniczne konto bankowe jest rachunkiem związanym z działalnością gospodarczą. Ważne jest również to, czy odsetki zostały naliczone przed rozpoczęciem działalności i zasiliły kapitał firmy łącznie z kwotą zgromadzonych środków pieniężnych, czy też zostały naliczone już w trakcie prowadzenia firmy.
Przepisy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określają, że odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Do tych przychodów nie zalicza się odsetek od środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Jeśli więc podatnik założył rachunek bankowy jeszcze przed rozpoczęciem działalności, a zgromadzone na tym rachunku środki nie pochodziły z prowadzonej działalności, lecz były gromadzone wcześniej w celu wyposażenia w kapitał mającej powstać firmy, to odsetki takie należy rozliczyć w ramach przychodów z kapitałów pieniężnych.
Jak radzi Wojciech Piotrowski, chcąc uniknąć sporu z organami podatkowymi, należałoby otworzyć rachunek bankowy jako formalnie powiązany z prowadzoną działalnością, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w umowie z bankiem.