Wspólnicy spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) napotykają wiele wątpliwości dotyczących przede wszystkim rozliczeń w podatku dochodowym. Spory podatników z organami podatkowymi rozstrzygają sądy administracyjne. Dotyczą one w szczególności powstania przychodu w sytuacji, gdy w spółce kapitałowej w momencie przekształcenia w osobową pozostał niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Problematyczne jest również rozliczenie wystąpienia i wypłaty wkładów wspólników oraz uzyskiwanie przychodów z działalności menedżerskiej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

Podwyższenia kapitału spółki

Niepodzielonego zysku

Opodatkowania całej wartości

Wystąpienia ze spółki

Wkładu bez podatku

Podziału zysku

Zarządzania firmą

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak opodatkowane są przychody wspólników spółek osobowych.